Woordenlijst

Checkbox
  Dit is een checkbox, die kun je aan en uit zetten
Cookie

Een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

Bron: Wikipedia

DKIM
Afkorting van DomainKeys Identified Mail, een techniek waarbij een organisatie verantwoordelijkheid kan nemen voor een bericht dat per e-mail wordt verzonden. DKIM zelf is geen technologie tegen spam, maar biedt een basis voor authenticatie, waarmee bijvoorbeeld reputatie services opgezet kunnen worden. Deze reputatie services op hun beurt kunnen dan gebruikt worden door anti-spam filters.

Door DKIM te gebruiken kan spam bestreden worden. Ontvangende mailservers controleren de authenticiteit van een e-mail en kunnen deze op basis van het resultaat uit de DKIM-test blokkeren. Bovendien is een domein dat beschermd wordt door middel van DKIM minder interessant voor spammers omdat de kans dat hun spamberichten de inbox van een ontvanger bereiken kleiner is. Dit heeft als bijkomend voordeel dat met DKIM beschermde domeinen minder vaak misbruikt zullen worden.

Daarnaast biedt DKIM een middel om de juistheid van een e-mail aan te tonen. E-mails die beschadigd zijn gedurende transport kunnen als zodanig worden gemarkeerd.
Image
Synoniem voor plaatje, grafisch bestand, foto
Joomla

joomla

Content Management Systeem (CMS) voor websites. Bij een CMS zijn techniek, layout en beheer van elkaar gescheiden. Het beheer gebeurt in een zeer gebruiksvriendelijke omgeving, waardoor u zelf zonder technische kennis in staat bent de informatie op uw website te beheren.

Joomla wordt gebruikt als CMS voor miljoenen websites over de hele wereld. Van de één miljoen grootste websites ter wereld is bijna 3% gebouwd met Joomla. Hier zitten hele grote bedrijven tussen, zoals banken, automerken en televisiestations.

Popup
Een nieuw venster dat wordt geopend bovenop het bestaande venster. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om foto's te tonen. Je ziet dan de foto in het klein (thumbnail) en als je er op klikt verschijnt er een popup met de foto op ware grootte.
Selectbox

 

Server

Computer die continue verbonden is met het internet. Dit soort computers staan in een datacenter en zijn zo optimaal beveiligd tegen stroomstoring, brand, et cetera.

SPF
Afkorting van Sender Policy Framework, een protocol dat tot doel heeft te helpen spam te verminderen. Men hoopt spam te verminderen door vast te stellen of de verzender van een mailbericht gerechtigd is om een bericht te verzenden.

Binnen het SPF protocol wordt aan het DNS-record een extra informatieveld van een domein toegevoegd. In dit record wordt vermeld welke mailservers namens dit domein mail mogen verzenden. Staat een mailserver niet in deze opsomming en verzendt deze toch mail met het betreffende domein als afzender, dan wordt de mail als onrechtmatig beschouwd.
Template

Iedere Joomla-website heeft een template. Een template verzorgt het uiterlijk van de website, de 'look and feel'. Miracle Solutions gebruikt templates van Yootheme. Deze templates maken gebruik van de laatste technieken op het gebied van websites en zijn ook goed in staat mooie resultaten te tonen op tablets en mobiele apparaten.

Thumbnail
Kleine versie van een plaatje. Wordt vaak gebruikt als plaatje waarop geklikt kan worden om een popup te openen met het plaatje op de ware grootte.
Upload

Verzenden van bestanden van de ene computer naar de andere computer. Om een image te tonen op een website zal het vaak eerst van de computer van de websitebouwer (of beheerder) moeten worden geupload naar de internetserver waar de website op staat.

Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Uploaden

WYSIWIG
Afkorting van What You See Is What You Get. Wordt veel gebruikt bij editors. Een WYSIWIG-editor geeft je de mogelijkheid (net als in Word bijvoorbeeld) om tekst op te maken en direct te zien hoe het er voor de gebruiker uit gaat zien.